Az egyedi szennyvíztisztítók
hatósági, szakértő tervezője

EU TÁMOGATÁS ELŐKÉSZÍTÉSE & 5 HATÓSÁGGAL JÓVÁHAGYVA

Helyszíni bejárással díjmentes, teljeskörű műszaki tervezéssel engedélyeztetéssel

A pályázatok 90%-ának sikertelenségét a felsorolt
tényezők minősége és hiánya okozza!

EU támogatás 2000 fő alatti
települések szennyvízkezelési
megoldására

*A pályázati támogatás mértéke 85-95%
között besorolás szerint változik, attól függően,
hogy a település melyik járásba tartozik.

Az EU és Magyarország Kormánya azért támogatja 2000 fő alatti települések esetén a házi szennyvíztisztítást, mert kizárólag ez a technológia beruházási költsége megfizethető. Amellett, hogy megfizethető a fenntartása, tavasztól őszig öntözési képessége is hihetetlenül hasznos. Akik már használják elégedettek, nincs több szennyvíz szennyezés a ház körül, tisztulnak a talajvizek, a talaj, élhetőbbé válik környezetünk.

Miért érdemes elsők között pályázni?

Magyarországon több, mint 1000 olyan település van, ahol még mindig nincs megoldva a szennyvízkezelés. Az EU-s pénzügyi támogatás ennél sokkal szűkösebb, a legutóbbi pályázat keretén belül csak 80 település nyert sikeresen a pályázaton

Eu támogatás várható megjelenése

Nap

:

Óra

:

Perc

:

Mp

Vélhetőleg
az Európai Unió
szankcionálni fogja a talajterhelést, amely
magas díjjal jár

Sok betegség
az udvarokban
kezeletlen szennyvizekre
vezethető vissza

Az alacsony szintű
szennyvíztisztítás miatt
a folyók és tavak vízminősége rohamosan romlik, veszélyeztetve a környezet & az élőlények egészségét

Vissza nem térő
lehetőség, minimális befektetéssel

Alacsony
szennyvízkezelési
költségek

A pályázat várható önereje: 150.000 Ft – 250.000 Ft / ingatlan és fenntartási költsége: ~ 5.000 Ft / hó

Mennyibe kerül a szennyvízkezelés?

A szennyvíztisztító
rendszer előnyei

30+év innovatív low carbon alapanyag

Évente 1 szippantás

Nincs talajterhelési díj

Szintjelzős fedlap

Nincsenek extra közös költségek

Kíméletes és gyors telepítés, akár 1 nap alatt

A tisztított víz a szivárogtatóban automata öntözőrendszerként működik

A legmodernebb és környezettudatos megoldás

Az Ökofalu kiemelt figyelmet fordít a biztonságra, hiszen a családok számára elengedhetetlen, hogy berendezéseik kifogástalanul működjenek. A mindennapi rohanó életben nem életszerű a berendezések folyamatos felügyelete, ezért kulcsfontosságú, hogy a berendezések egyértelműen és könnyen észlelhető módon jelezzék, minden rendeltetésszerűen működik.

Mire nyújt megoldást az ökofalu?

Az Ökofalu csapata már csaknem 50 település esetén vett részt a pályázaton. A projektek sikeresen lezajlottak,
a betervezett berendezésekkel az ingatlantulajdonosok elégedettek, némelyikük több mint 8 éve üzemel.

szakértelem

Pályázati előkészítés,
műszaki tervezés,
lebonyolítás

precizitás

Kifizetési
kérelmek összeállítása,
hiánypótlások

hatékonyság

Teljes projekt
lezárás felügyelete
és koordinálása

Z

megbízhatóság

Több éves
tapasztalat pályázati
területen

Elkészült terv

Beépített műtárgy

Szakember az Ön sikeréért

Munkagép

Miben segít
az „ökofalu gondolkodás”?

A szennyvizünk szennyezi és eltelíti udvarunk, ne betegséget termeljünk, tisztítsuk azt, hasznosítsuk gyökérzónás öntözésre.

Sok csatornát üzemeltető kistelepülés csődjének példája nyomán, 2000 fő alatt az EU csak „ökofalu gondolkodást” támogat, tehát pénzügyileg fenntartható házi szennyvíztisztítást.

A vizeket nem szállítjuk el máshova, helyben hasznosítjuk, ahogy ezt teszik a modern országok is, ez az ökológiai gondolkodás

Esővízgyűjtés és szennyvízkezelés kombinációja. Amire nem elég gyökérzónásan a tisztított szennyvíz, gyűjthetünk még esővízgyűjtő tartályban esővizet, öntözésre, WC öblítésre, mosásra, fürdésre.

Az EU támogatott beruházás ingatlan értéket növel, életminőséget emel, segíti a generációk megmaradását a településen.

Újrahasznosított, azaz tartós hosszútávon fenntartható építőanyag használata a szennyvízkezelésben is. Hozzájárulunk a fenntartható környezeti ökoszisztémához.

Független szennyvízkezelés, nincs szennyvízelszállításból adódó állandó feladat, óriási költség.

A szennyvíz elszállítása óriási költség, nem hatékony, időigényes. Házi szennyvíztisztítóval ezt évente egyszer technológiai szippantással megvalósíthatjuk. (Ez értünk fontos, hiszen így évente újraindíthatjuk rendszerünk, a nem odavaló dolgok kikerülnek a tisztítóból, évek alatt pedig új szokásokat alakítunk ki.)

Felhasznált hálózati vizünk után csatornával ellentétben csak egyszer fizetünk, a vizet gyökérzónásan felhasználjuk, nem kerül elszállításra.

A rendszer üzemeltetése az EU és a Minisztériumi számításokkal megerősítve,
minden általános megoldásnál olcsóbb.

grünwald innováció, egyszerű és biztosnágos

A csatornák és az általános szennyvíztiszítók többnyire darálós szivattyúkat igényelnek, és mind tudjuk mit jelent a tisztasági kendő, a ruhadarab, és sok más véletlen a szennyvízben.
Százezreket, problémákat.

A Grünwald szennyvíztisztító EGYEDÜLIKÉNT, beépített átemelő teret alkalmaz, és minden kellemetlen probléma a tartály első kamrájában megszűrésre kerül,a tisztított vizet gyökérzónás öntözésre biztosító szivattyú pedig boldogan dolgozhat,minden kockázat nélkül. A pontos telítettség visszajelzés pedig nyugodtságot biztosít az egész családnak.
Mi ezt hívjuk innovációnak.

2024 legfontosabb ökofalu pályázatai

Pályázati felhívás 2000 fő alatti települések számára

Engedje meg, hogy figyelmébe ajánljam az „Egyedi szennyvízkezelés pályázatot” mellyel vidéki térségben lévő, kizárólag 2000 lakosegyenérték alatti települések / településrészek szennyvízkezelési problémája oldható meg.

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

Engedje meg, hogy figyelmébe ajánljam ezt az Egyedülálló, „Egyedi szennyvízkezelés” című pályázatot mellyel az ön településének szennyvízkezelési problémája oldható meg.

Kiknek ajánljuk pályázatunkat?

 • önkormányzatok (kistelepülések)
 • önkormányzatok társulásai

Pályázók köre:

 • vidéki térségben lévő, kizárólag 2000 lakosegyenérték alatti településekről/településrészekről nyújtható be pályázat
 • nem támogathatóak:
  • a 25/2002 (II.27.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott agglomerációs településlistákon szereplő települések
  • Budapest és a budapesti agglomerációhoz tartozó települések

Támogatás összege:

 • maximum 310 millió Ft
 • igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50 %-a, maximum 77,5 millió Ft.

Támogatás intenzitása:

Járási kategória Nem besorolt Kedvezményezett Fejlesztendő Komplex programmal fejlesztendő
Maximális
Támogatási Intenzitás
75% 85% 90% 95%

Benyújtási határidő:

A támogatási kérelmek benyújtására 2022. január 21-ig van lehetőség első körben, amelyek standard (pontozásos) kiválasztási eljárásrend alapján kerülnek elbírálásra.

 1. Önállóan támogatható tevékenységek:
 2. Kisebb kapacitású, egyedi szennyvízkezelő berendezések beszerzésének segítségével a tisztított szennyvíz felszíni vízbe vagy elszikkasztás után talajba vezetése;
 3. Nagyobb kapacitású, több lakóingatlant kiszolgáló, egyedi szennyvízkezelő berendezések beszerzése 50 lakosegyenértékig, a hozzá kapcsolódó gyűjtőhálózat kialakítása;
 4. Egyedi, zárt szennyvíztárolók létesítése, az azokból nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz meglévő szabad kapacitással és fogadó műtárggyal rendelkező művi szennyvíztisztító telepre szállítása;
 5. A vízügyi és vízvédelmi hatóság által a szennyvíztisztító telepre határozattal megállapított bírság, vagy szintén határozattal a szennyezéscsökkentési ütemtervben megfogalmazott kötelezés alapján, továbbá a befogadó jó állapotának elérése érdekében a már meglévő, üzemelő 2000 lakosegyenérték alatti biológiai szennyvíztisztító telepek tisztított szennyvizének utótisztítása természetközeli szennyvíztisztítási eljárással;
 6. Decentralizált szennyvízkezelés: gyűjtőrendszer és egyedi szennyvízkezelő berendezések a tisztított szennyvíz helyben tartásával, természetközeli tisztított szennyvízhasznosítással (pl. nyárfás öntözés), vagy utótisztításával, felszíni víz, vagy talaj befogadóval;
 7. Gyűjtőrendszer és elé kapcsolt biológiával rendelkező természetközeli szennyvíztisztító telep kiépítése a tisztított szennyvíz felszíni vízbe vezetésével, vagy helyben tartásával, illetve a tisztított szennyvíz részbeni vagy teljes hasznosításával.
 8. Tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítmény telepítése

II. Önállóan NEM támogatható tevékenységek:

Általános költségek és immateriális javak költségei (max.  5%)

ebből:

 • Közbeszerzés (max. 1%)
 • Mérnöki feladatok (műszaki ellenőr max. 1%)
 • Projektmenedzsment (max. 2,5%)
 • Könyvvizsgálat (max. 0,5%)
 • Tájékoztatás és nyilvánosságbiztosítás (max. 0,5%)

Ingatlan vásárlás (max. 2%)

Infrastruktúra-fejlesztés (max. 15%)

ebből:

 • Terület előkészítés (max. 2%)

Speciális előírások

 • Valamennyi támogatható tevékenység tekintetében elvárás, hogy a projekt keretében megvalósuló fejlesztés minimum 50 lakosegyenérték ellátását kell, hogy szolgálja.
 • Az adott fejlesztés lakosegyenértékét tekintve legalább 80%-ban lakóingatlanon kell, hogy megvalósuljon.

Fenntartási kötelezettség

 • a projekt pénzügyi befejezésétől számított 5 év.

Eddig benyújtott támogatási kérelmeink mind pozitív elbírálásban részesültek, köszönjük ezt közel 100 szakemberünknek. Cégünk minden nap szennyvízkezelés megvalósításán dolgozik, naponta járjuk a rögös utat, szerezzük a tapasztalatokat, nekünk ez a szakmánk.

Pályázati felhívás tanyák számára

Amennyiben Ön külterületen vagy tanyán él, lehetősége van esővízgyűjtő-, napelemes-, szennyvíztisztító rendszerre pályázni. Szakmailag precíz műszaki tervdokumentáció elkészítésével, és a rendszer kiépítésében tudunk Önnek segíteni.

A Tanyafejlesztési pályázat legfőbb előnyei

 • Egyike azon kevés támogatásoknak, amelyek CSAK a tanyán élőket segíti.
 • Villamos energia rendszer kiépítésére (áram bekötése), illetve villamos energiaellátás fejlesztésére;
 • Ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépítésére (kútfúrás, szivattyú);
 • Szennyvízkezelést, -tisztítást szolgáló rendszer kiépítésére (egyedi szennyvízkezelés) lehet az elnyert összeget fordítani

A támogatás célja

A támogatás célja a vidéki településeken élők életminőségének javítása, a fenntarthatóság növelése olyan kisléptékű infrastruktúra fejlesztések támogatásával, amelyek hozzájárulnak az energiahatékonyság növeléséhez, a helyi gazdaság fejlesztéséhez, a szennyvízkezeléshez és a tanyasi térségek alapvető infrastruktúrával való ellátottság növeléséhez. A felhívás keretében a tanyákon élő népesség életminősége és a vidék népességmegtartó képességének javulása várható.

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek 

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók önállóan (legalább egy tevékenység kötelezően választható):

 1. háztartási léptékű szigetüzemű, vagy hálózatra kapcsolt villamos energia rendszer kiépítése:
  villamosenergia-ellátást biztosító fejlesztés, beleértve a megújuló energiával történő fejlesztést (pl. napelem)
 2. háztartási léptékű ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépítése:
  kútfúrás; vízbeszerző, vízkezelő, víztározó, vízelosztó, víztisztító létesítmények és felépítményei, mely nem haladja meg a napi 50 személy vízellátását;
  háztartási törpe-vízmű.
 3. háztartási léptékű szennyvízkezelést, -tisztítást szolgáló rendszer kiépítése:
  egyedi szennyvízkezelő berendezéssel.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együtt támogathatóak:

 • Már meglévő vezetékhálózat rekonstrukciója;
 • Épületen belüli vízvezeték rendszer felújítása, kiépítése;
 • A projekt megvalósításával közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózati sáv, járda, kapubejáró, parkoló felület eredetivel funkcionálisan megegyező (szélesség, teherbírás, stb.) helyreállítása, szakmai indokoltság alapján;
 • Próbaüzem;
 • Az üzemeltetéssel kapcsolatos szemléletformálás, üzemelő berendezések bemutatóján részvétel, amennyiben releváns;
 • Projektmenedzsment;
 • A támogatásból létrehozandó létesítmények kiépítéséhez és megközelítéséhez elengedhetetlenül szükséges és indokolt beruházások megvalósítása;
 • Előkészítési tevékenységek (pl. kötelezően előírt előzetes tanulmányok, engedélyezési-, műszaki-, tender és kiviteli tervek készítése, illetékek, hatósági díjak);
 • A fejlesztéshez elengedhetetlenül szükséges berendezések elhelyezésére szolgáló helyiség kialakítása már meglévő épület bővítése, átalakítása által.

Nem támogatható tevékenységek

 A fentebb felsoroltakon kívül más tevékenység nem támogatható, különös tekintettel az alábbi tevékenységekre:

 • Fenntartási, karbantartási tevékenységek;
 • Jármű beszerzés;
 • A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz lerakó kialakítása, bővítése, lezárása, rekultiválása;
 • Zárt szennyvíztároló, oldómedence kialakítása;
 • Csapadékvíz-elvezető rendszer építése, bővítése, rekonstrukciója.

Ez a támogatás egy utólag finanszírozott, vissza nem térítendő támogatás melynek mértéke: 95%

A megítélhető támogatás maximális összege pályázónként legfeljebb 7,8 millió forint.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje:
A keret kimerüléséig, de legkésőbb 2023.10.01-ig

Változtatásra és kiegészítésre került a felhívás 5.5 Az elszámolható költségek köre című pontjának, Tanyánként a támogatási összeg felső határa tevékenységek szerint alfejezete az alábbiak szerint:

 • háztartási léptékű szennyvízkezelést, – tisztítást szolgáló rendszer kiépítése esetében:
  maximum 6 millió forint;
 • háztartási léptékű ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépítése esetében:
  maximum 6 millió forint;
 • háztartási léptékű szigetüzemű vagy hálózatra kapcsolt villamos energia rendszer kiépítése esetében:
  – szigetüzemű rendszer esetében maximum 7,8 millió forint;
  – hálózatra kapcsolt villamos energia rendszer esetében maximum 6 millió forint.

A TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI

Jelen támogatás csak és kizárólag abban az esetben igényelhető, ha a pályázó minden feltételnek megfelel az alábbiak közül:

 • 2018. 01.01-et megelőzően az elfogadott tanyasi térségben*, egy tanyán él életvitelszerűen, igazolható módon
 • A fejleszteni kívánt tanya a földhivatali ingatlan-nyilvántartás szerint a saját, a házastársa, a testvére, valamely egyenes ágbeli rokona
 • Amennyiben a pályázó 18. életévét betöltött cselekvőképes személy
 • Kincstári ügyfél-azonosítóval rendelkezik

KIZÁRÓ TÉNYEZŐK

Kizárásra kerülnek azok a pályázók, akikre a lentiek közül bármelyik igaz:

 • Egy tanyáról több pályázatot nyújtanak be
 • Amennyiben a tanya a tartózkodási helye, és a lakóhelye nem azon a településen van, mint a tanya.
 • A pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok NEM teljes körűek, NEM valósak és NEM hitelesek
 • A benyújtott pályázatban szándékosan valótlan vagy megtévesztő adatot szolgáltat
 • A fejlesztés tárgyát képező ingatlan tulajdoni lapján végrehajtási jog bejegyzése szerepel

* Elfogadott tanyasi térségek:
Bács-Kiskun megye
Békés megye
Csongrád megye
Hajdú-Bihar megye
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
továbbá Pest megye Ceglédi, Dabasi, Monori (kivéve Gyömrő), Nagykátai, Nagykőrösi, Ráckevei járásának települései

A pályázat értékelése

A pályázatok értékelése és bírálata minőség alapján pontszámok összesítése után történik. Az elért összpontszám alapján sorrendet állítanak fel köztük. Várhatóan a beérkezett pályázatok közül a legjobb 20-30% részesül támogatásban.

A szerezhető pontszámok egy részét a pályázat kidolgozottsága adja, a másik részét azonban a pályázó személyes paramétereivel hozza.

 

A támogatási kérelem benyújtásának határideje:

2019. április 1-től a keret kimerüléséig, de legkésőbb 2023.10.01-ig

hasznos információk

Néhány szó a talajterhelési díjról

A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésére álló közcsatornára nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést – ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót – is alkalmaz.

Néhány szó a talajterhelési díjról, miért különösen fontos a szennyvízkezelés megvalósítása

Az EU csatlakozáskor Magyarország vállalást tett többek között a szennyvíz általi szennyezésekkel kapcsolatban is.

A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésére álló közcsatornára nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést – ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót – is alkalmaz. Ez azokat a településeket még nem érinti, ahol nem valósult meg szennyvízkezelési megoldás.

Az EU azért, hogy minél több helyen megvalósuljon a szennyvízkezelés, 2000 fő alatti települések számára pályázatot írt ki, egyedi szennyvíztisztító berendezések telepítésének támogatására.

Nincs előzetes dátum egy országos átfogó talajterhelési díj bevezetésére, biztosan akár több éves moratórium lesz a megvalósításra a családi házaknak, de attól még megvalósítása szükséges. A talajterhelési díjról az alábbi linken olvashat.

Települési szennyvízkezelési program

A TSZP elkészítésében nyújtunk műszaki és szakmai támogatást, hiszen a települési szennyvízkezelési program minden szennyvíz pályázat alapja, enélkül támogatás nem kérhető.

10. Települési szennyvízkezelési program

10. Települési szennyvízkezelési program
20. § (1) A környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően a települési környezetvédelmi program részeként dolgozza ki az önkormányzat a települési szennyvízkezelési programot.

(2) * A települési szennyvízkezelési programot a következő tartalommal kell elkészíteni:

a) helyzetértékelés:

aa) a felszíni és a felszín alatti vizek, valamint a földtani közeg állapota a jogszabály szerinti határértékek figyelembevételével,

ab) * az egyes településrészeken alkalmazott szennyvízelvezetési, -tisztítási és egyéb szennyvíztisztítási középtávú igények, megoldások, továbbá azok környezeti, természeti és társadalmi hatásai,

ac) a felszín alatti vizek szempontjából fokozottan érzékeny területek vagy a magas talajvízállású területnek minősülő településrészek, azok lehatárolása,

ad) a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló miniszteri rendelet szerinti fokozottan érzékeny területen lévő településen, vagy a magas talajvízállású területen lévő településen a települési szennyvízkezelési programmal érintett tervezési területnek az érzékenységi kategóriába történő besorolása;

b) célkitűzések:

ba) a települési szennyvízkezelési programot úgy kell készíteni, hogy az összhangban legyen a regionális vízgazdálkodási, valamint a környezetvédelmi és vízvédelmi követelményekkel, a településrendezési eszközökkel,

bb) * az egyes településrészek szennyvízelvezetési és -tisztítási megoldására vonatkozóan, megkülönböztetve a szennyvízelvezető művel ellátott és a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programmal összefüggő szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló kormányrendeletnek megfelelő lehatárolás alapján ellátni tervezett településrészeket [a települési szennyvízelvezetési agglomeráció(ka)t], valamint az egyedi szennyvíztisztításra lehatárolt területeket, megadva az alkalmazni kívánt vízilétesítmények, építmények fajtáit, megjelölve azokat a településrészeket is, ahol egyedi szennyvíztisztítás nem alkalmazható,

bc) a szennyvízelvezető művel összegyűjtött szennyvizek tisztítótelepének, a tisztított szennyvizek befogadójának fő környezetvédelmi jellemzőire, valamint a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló kormányrendeletben és a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott kibocsátási határértékekre, valamint azok teljesítésének feltételeire vonatkozóan,

bd) a települési szennyvízelvezetési agglomerációhoz nem tartozó területek szennyvizeinek ártalmatlanítására vonatkozóan, jogszabályban meghatározott követelményeknek való megfelelés tekintetében,

be) * az egyedi szennyvíztisztító létesítményekre vagy az egyéb tervezett szennyvíz-ártalmatlanítási megoldásokra vonatkozó helyi környezetvédelmi, természetvédelmi követelményekre, valamint a fő műszaki adatokra és szabályokra vonatkozóan;

c) a célkitűzések eléréséhez alkalmazható megoldási változatok vizsgálata, értékelése, valamint a választott megoldás indokolása, a várható környezetvédelmi, természetvédelmi, társadalmi és gazdasági hatásokkal együtt;

d) a célkitűzések megvalósítását szolgáló feladatok;

e) programszerű telepítés esetén a feladatok ütemezését és a feladatok megvalósítását szolgáló finanszírozási stratégia.

(3) Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló kormányrendelet alapján le kell folytatni a települési szennyvízkezelési program környezeti vizsgálatát.

(4) A települési szennyvízkezelési program környezeti értékelésének elkészítése során figyelemmel kell lenni

a) a földtani közegen, földtani közegben történő elhelyezés esetében a talajvíz terep alatti szintjének, minőségének, illetve a változások tendenciájának vizsgálatára,

b) a szikkasztási próbák eredményeire,

c) az egyedi szennyvízelhelyezés módjának alkalmazhatósági vizsgálatára, ha a település közigazgatási területén a felszín alatti vizek minősége szempontjából fokozottan érzékeny vagy magas talajvízállású terület fordul elő,

d) a célkitűzések teljesülésének ellenőrzési rendszerére, a felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi állapotváltozásainak nyomon követésére alkalmas települési monitoring hálózat meghatározására, és

e) a felszíni vizek minőségének várható alakulására.

(5) A vízügyi hatóság a vízjogi engedélyezési eljárás során egy adott lehatárolt terület tekintetében a magas talajvízállású területi minősítéstől eltérhet, ha azt az abban érdekelt által végzett, vagy végeztetett részletes vizsgálat alátámasztja.

(6) A települési szennyvízkezelési programot felül kell vizsgálni

a) ha a településen a szennyvíz-kibocsátás által okozott szennyezőanyag-kibocsátás 20%-kal növekedett, vagy

b) ha a vízjogi engedély hivatalból történő módosítása feltételei fennállnak.

Szennyvízkezelés Európában

Európában szinte minden 1000 fő alatti település – annak fenntarthatósága miatt – ingatlanonként elhelyezett szennyvíztisztítóval oldja meg szennyvízkezelését. Ennek oka, hogy nem kell
10 évente felújítani, és állandó felügyeltet biztosítani, mint központi tisztító telep esetén.

BIOLÓGIAI SZENNYVIZTISZTITÓ:

Feladata az épületből érkező szennyvíz biológiai úton történő megtisztítása. Létezik természetközeli energiamentes, és modern légbefúvásos változata.
A tisztított víz számára befogadóra van szükség, ami az esetetek 99% -ban gyökérzónás szikkasztómező. (Méretezés: 1- 50 főig előregyártott kivitelben, 50LEÉ (lakosegyenérték) felett egyedi tervezés.)

BEFOGADÓ: GYÖKÉRZÓNÁS SZIKKASZTÓMEZŐ

A tisztított víz befogadója a gyökérzónás szikkasztmező, ami elhagyhatatlan része a szennyvíztisztítónak. Mindkét szennyvíztisztító esetében, a megfelelően méretezett szivárogtató mező élettartalma kb. 60 év. A szikkasztómező hossza, mérete minden esetben függvénye a talaj elszivárogtató képességének, de minimum 20 folyóméter. (Nem szabad 10m vagy akörüli szivárogtató mezőt készíteni, a rendszer „lelke” a tisztított víz elhelyezése.)

Mit tartalmaz a házi szennyvíz?

A házi szennyvíz a WC-k lefolyó vizéből, a mosogatásnál, mosásnál és fürdésnél használt vízből tevődik össze. Az emberi szervezet hulladékait, ételmaradványokat, az epe és belső elválasztás nyomait, valamint nagy mennyiségű, a fekália súlyának mintegy negyedét kitevő baktérium- sejtanyagot tartalmaz. Tehát nagyon sokféle anyag kerül a vízbe egy háztartásban, míg abból zavaros szürke, vagy sárgás színű, kellemetlen szagú folyadék, szennyvíz keletkezik.

A legjellegzetesebb szennyezői a bomlóképes szerves anyagok. Ezeket a bonyolult vegyületeket a természetben mikroorganizmusok bontják le egyszerűbb, többnyire növényi táplálékul szolgáló vegyületekké. A szerves anyagok lebontását végző élő szervezetek környezetünkből oxigént vonnak el. Ez a szabad levegőn természetesen nem okoz semmiféle nehézséget, a vizekben azonban az oxigén nem áll korlátlanul rendelkezésre. A baktériumok által felhasznált oxigén hiányzik a magasabb rendű élő szervezeteknek, például a halaknak. Egy köbméter háztartási szennyvíz naponta 20-50 gramm oldott oxigént fogyaszt az élő vízből. Könnyen belátható, hogy például egy tízezer lakosú település szennyvize által naponta elfogyasztott 50-75 kg oxigén már tartósan tönkreteheti egy kisebb vízfolyás vízminőségét.

Lebegő anyagoknak nevezünk összefoglalóan minden szilárd részecskét, amely a szennyvízben van. Ezek eltömik a szikkasztómezőket, eliszaposítják a csatornákat és a vízfolyásokat. Ellenük legegyszerűbben a szennyvíz ülepítésével védekezhetünk.

A háztartási szennyvíz számos egyéb szennyezőanyagot is tartalmaz. A konyhai mosogatóvízzel mindig kerül bele zsír és olaj. Igyekezzünk azonban mennyiségüket csökkenteni, mert a szennyvíz csövek eldugulásáért elsősorban ezek felelősek.

A zsiradékok bomlástermékei azbeszt- cement csatornáinkat és beton műtárgyainkat is megtámadják, elroncsolják. Hasonló megfontolásból, de egyéb veszély miatt is gátoljuk meg, hogy a fáradt olaj a szennyvízelfolyókba kerüljön, és ezért használunk műanyag ellenálló termékeket a szennyvíz tárolása, kezelése során.

A szennyvíz megtisztításának folyamata elsősorban biológiai folyamat. Érthető tehát, hogy permetezőszerek maradékát és egyéb mérgeket a szennyvízbe juttatni esztelenség, mert ezek elpusztítják a hasznos lebontó baktériumokat és így gátolják a biológiai tisztulást.

Végül valamit a szilárd hulladékról. Ha az ételmaradékot, vagy egyéb hulladékot a WC-be ürítjük, számolhatunk azzal, hogy csatornahálózatunk esetlegesen eldugul. Tehát ne tegyünk ilyet.

Hogyan működik egy szennyvíztisztító?

A szennyvizek végleges kezelése csatornahálózattal rendelkező települések esetén külön erre a célra létesült műben, a szennyvíztisztító telepen történik. Szennyvíztelepeket 2000fő felett, házi szennyvíztisztítókat 2000fő alatti településeken gazdaságos kiépíteni.

Mielőtt megismerkednénk a szennyvíztisztító működésével, érintsünk néhány olyan alapvető természeti jelenséget, amelyek lehetővé teszik a szennyvíz tisztítását.

Az élő szervezetek miniatűr vegyi gyárában az egyszerű felépítésű vegyületekből bonyolult szerves vegyületek jönnek létre. így építi fel a növény a talajban található tápanyagokból és a levegő széndioxid tartalmából saját sejtjeit, felhasználva a nap energiáját is. A növényi sejtek segítéségével az állatok pedig még bonyolultabb vegyületeket (például fehérjéket) állítanak elő.

Az elhalt növényi és állati szervezetekben az előbbi folyamat fordítottja játszódik le. A sejteket alkotó bonyolult vegyületeket mikroorganizmusok elsősorban baktériumok, bontják le ismét egyszerű anyagokká. A természetben ezt a korhadást, vagy rothadást folyamatában tapasztalhatjuk.

Hasonló folyamatot figyelhetünk meg a természetes vizekbe került elhalt szervezetek lebomlásánál is. A szerves anyagok lebontását végző baktériumok alapvetően kétfélék:

–      olyanok, amelyeknek anyagcseréjéhez oxigénre van szükség, ezek bontási tevékenységüket oxigén jelenlétében, kellemetlen szagok keletkezése nélkül végzik. Ilyen az erdei avar korhadása, vagy az élővizek öntisztulása

–      és olyanok, amelyeknek anyagcseréjéhez nem szükséges a levegő oxigénje (sőt, az mérgező hatással van rájuk) ezek okozzák a bűzös rothadást. Ilyen pl. a bomló- rothadó hús, vagy a záptojásszaggal rothadó mocsár.

Vannak azonban olyan baktériumok is, amelyek oxigén jelenlétében és anélkül is életképesek, de viselkedésük a különböző körülmények között megváltozik.

A házi szennyvíztisztító berendezésben, amely pl. oldómedencéből és szikkasztómezőből áll (később részletesen ismertetjük) a biológiai lebontás mindkét alapvető formája- vagyis levegő jelenlétében, illetve attól elzártan- egyaránt megtalálható. Működésüket fizikai és kémiai folyamatok egészítik ki.

Szakszerűen megépített és üzemeltetett házi szennyvíztisztító nagyon magas tisztítási hatékonyságot tud valósítani.

Az oldómedence első kamrájára elsősorban fizikai jelenség (a fázisszétválasztás) jellemző. Ez azt jelenti, hogy a szennyvízben lebegő, víznél nagyobb fajsúlyú szilárd részecskék leülepednek, míg a víznél kisebb fajsúlyú részecskék (pl. zsiradékok) felemelkedve úszó kérget alkotnak. A szervesanyag bontó baktériumok hamar elfogyasztják a szennyvízben kezdetben megtalálható oldott oxigént, ezért a bekövetkező biológiai változások már oxigéntől elzártan, más baktériumfajták jelenlétében mennek végbe (a szennyvíz tetején úszó kéreg eredményezi azt, hogy az oldómedence csak mérsékelten bűzös).

Az oldómedence kamrái közötti átfolyó nyílások úgy vannak kialakítva, hogy sem az iszap, sem az uszadék nem jut tovább a következő kamrába. Ezekben a kamrákban már a biológiai folyamatok a mértékadók. A baktériumok a szennyvízben megtalálható kisebb- nagyobb szerves részecskék lebontását megkezdik, ezek az anyagok az oldatba kerülnek. (Ezért nevezik a berendezést oldómedencének).

A biológiai lebontás az oldómedencében nem megy végbe teljesen, az így oldott víz még élővízbe nem vezethető. A tisztítás kiegészítésére a szűrőmező és bizonyos mértékben a szikkasztó mező szolgál. A szűrőmező nemcsak a szennyvíznek a talajba juttatására szolgál, hanem a biológiai lebontás folytatására is. A bontást végző mikroorganizmusok az alagcsöveket körülvevő talajszemcsékre telepedve élnek. Felváltva kapnak táplálékot a szennyvízben oldott anyagok formájában, és levegőt a szennyvízmentes időszakban. (Ezért fontos a drénhálózat szellőztetése). A talajba települt baktériumok így kivonják a szennyeződések jelentős részét a szennyvízből, amely ezután már nem károsítja a talajvizet. most válik világossá, hogy azért nem szabad mérgező anyagokat a szennyvízbe juttatni, mert ezek az anyagok (pl. permetezőszerek) elpusztítják a szennyvíz tisztítását végző baktériumokat.

A szűrő- és szikkasztórendszer megbízható működésére csak akkor lehet számítani, ha az előtte levő oldómedence jól funkcionál. Az iszappal megtelt oldómedence már nem tudja ülepíteni a friss szennyvizet, így annak iszapja a csövekbe jutva eltömi a homok-, illetve talajrészecskék közötti hézagokat. Az eltömődött szikkasztómező vízátbocsájtó képessége rohamosan csökken: a szerves anyag bontását végző baktériumok sem jutnak levegőhöz, ezért elpusztulnak. Ezért az oldómedencében felgyűlt iszapot megfelelő időközökben (általában évente) el kell távolítani: az szippantó kocsival történhet.

Az oldómedencék, vagy modern légbefúvásos rendszerek üzemeltetése nem igényel szakképzettséget és nem jelent különösebb gondot. A kiülepedett és részben lebontott szennyvíziszapot évente kell eltávolíttatni, hogy az a hasznos térfogatot ne csökkentse. Az iszapot úgy kell eltávolítani, hogy annak kb. 10%- a oltóiszapként bent maradjon az oldómedencében. Erre azért van szükség, mivel az oldómedencében biológiai úton megy végbe a szerves anyag lebontása, és ezt az iszapban levő mikroorganizmusok végzik. Ha tehát teljesen kitisztítjuk az oldómedencét, akkor a szükséges mennyiségű, lebontást végző mikroorganizmus- kultúra kialakulásáig a lebontás nem, vagy csak részben jön létre.

A szakszerűen tervezett és gondosan kivitelezett oldómedencés rendszer ill. modern légbefúvásos kisberendezés megéri a befektetést!

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK: 

Mennyiért válthatjuk ki a csatornát, mennyivel gazdaságosabb a „házi” szennyvíztisztító?

Szennyvízkezelő műtárgy Éves fenntartási
költség
10 éves fenntartási költség Megvalósítási
költség
Közmű: Szennyvízcsatorna 108 000,- Ft, tehát 1080,- Ft / m3  ~1 080 000,- Ft ~1 250 000,- Ft
Közműpótló: Házi szennyvíztisztító 25 000,- Ft, tehát 250,- Ft / m3 ~250 000,- Ft  ~1 500 000,- Ft
Közműpótló: Szennyvíztároló tartály 156 000,- Ft, tehát 1580,- Ft / m3 ~ 1 560 000,- Ft ~ 750 000,- Ft

 Forrás: Vidékfejlesztési minisztérium

Minden tekintetben kiváltja -e a „házi” szennyvíztisztító a csatornát?

Igen. Aki tervvel engedéllyel elhelyezett szennyvíztisztítóval rendelkezik, számára csatorna rákötésre nem kötelezhető, talajterhelési díjjal nem terhelhető. A biológiai szennyvíztisztító egy közműpótló műtárgy, tehát minden tekintetben kiváltja a „közmű csatornás” rendszereket.


Milyen hátrányai vannak a biológiai szennyvíztisztítónak?

Ne legyünk álszentek, minden szennyvízkezelési megoldásnak van előnye és hátránya. Utóbbinak tekinthető az évente egy alkalommal kb. 1 órás karbantartás és a kvázi pszichológia, miszerint nem csak egy csövön eltávozik a szennyvíz. Az üzemeltetés során sem tehetjük meg, hogy minden nem odaillő dolgot lehúzzunk, hiszen immáron saját szennyvíztisztítónkat szennyeznénk.

 

Milyen előnyei vannak a biológiai szennyvíztisztítónak?

A víz helyben marad, a tisztított szennyvízzel gyökérzónás öntözés valósul meg. (Ez nem elhanyagolható, hiszen Magyarország éghajlata változik, a szárazabb időszakokban a szivárgó gyökérzónás öntözőrendszerként is funkciónál.)

A fenntartási költsége a legolcsóbb a szennyvízkezelési megoldások közül. Nyugat Európában, ahol magasabb bérköltséggel kell számolni, ott a kistelepülések esetén már teljesen visszaszorultak a gerinchálózatos megoldások, ugyanis a magas óraszámban szükséges rendelkezésre állás miatt, a fenntartáshoz szükséges munkaórák bérköltsége óriási. (Egy közmű esetén a közös hálózat és szennyvíztisztító működtetését kell megoldani, ami szinte állandó felügyeletet igényel.)

Az ingatlanonként elhelyezett szennyvíztisztító nem igényli szakember jelenlétét, hiszen biológiai tisztítása csak baktériumok jelenlétét teszi szükségessé. Ahol van baktérium kultúra, ott a „tisztítás” is megoldott, az évenkénti nagykarbantartás, átnézés teszi tökéletesen biztonságossá a rendszert.

 1. A szennyvízköltségek fixek, függetlenség a közművek költségemelésétől.

(Tehát ami ma pl. 1000 Ft / m3 „csatornadíj”, az később 1500 -2000 Ft / m3 is lehet, ha a közműszolgáltatók érvényesíthetik a bérköltségeket, ami 10 m3 havi fogyasztás esetén havi 10 000 Ft „csatornadíjról” akár 20 000Ft / hónapra is emelkedhet. Ez jelenti a pénzügyi függetlenséget.)

A beépítési költség néhány éves nagyon gyors megtérülése, kb. 1 – 2 munkanapos teljeskörű kivitelezés. Az önerő kb. 150 000 Ft –tól kalkulálható, amiért 1 500 000 Ft értékben kapunk szennyvíztisztító rendszert, teljeskörűen beépítve.

Milyen működtetési feladatok vannak a szennyvíztisztítóval kapcsolatban?

– Energiamentes rendszer esetén évente 1 alkalommal a szennyvíziszap elszállítása, szakértő a szennyvíztisztítót átnézi, jegyzőkönyvezi, vízmintát vesz, azt dokumentálja.

– Energiát igénylő rendszer esetén. 1. Légkompresszor működésének ellenőrzése. 2. Évente egy alkalommal szennyvíziszap elszállítása, szakértő a szennyvíztisztítót átnézi, jegyzőkönyvezi, vízmintát vesz, azt dokumentálja.

(Mindezt is tartalmazza az éves 25 000 Ft-os üzemeltetési díj.)

Szükség van -e a szennyvíziszap szippantóautóval történő elszállítására?

A legegyszerűbb megoldás a fennmaradó szennyvíziszap szippantóautóval történő évenkénti elszállítása, ugyanis kizárólag ennyi feladatunk van a szennyvíztisztítóval. Évente egy szakember átnézi a műtárgyunkat, akár a kéményseprő a kéményt, és biztonságosan indulhat a következő egy éves ciklus. A fenntartási díj 25 000,- Ft ingatlanonként, évente.

Kell -e engedélyeztetni a szennyvíztisztítót, a szikkasztómezőt?

Lakossági használat (500m3 / év alatti vízfogyasztás alatt) esetén jegyzői engedély beszerzése szükséges, ugyanis a jegyzői engedély biztosítja a talajterhelési díj alóli mentességet. A jegyzői engedély nem a szennyvíztisztító műtárgyra, hanem a szikkasztómezőre vonatkozik. A kérelmezéséhez engedélyezési tervet biztosítunk. Pályázat esetén kijelölt jegyző adja ki az engedélyt, amit a település önkormányzata igényel.

kontakt

Kovács Klaudia

+36 30 920 73 25