Pályázati felhívás Kistelepüléseknek

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

Engedje meg, hogy figyelmébe ajánljam ezt az Egyedülálló „Egyedi szennyvízkezlés” című pályázatot, mellyel az ön településének szennyvízkezelési problémája oldható meg.

Kiknek ajánljuk pályázatunkat?

 • önkormányzatok (kistelepülések)
 • önkormányzatok társulásai

Pályázók köre:

 • vidéki térségben lévő, kizárólag 2000 lakosegyenérték alatti településekről/településrészekről nyújtható be pályázat
 • nem támogathatóak:
  • a 25/2002 (II.27.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott agglomerációs településlistákon szereplő települések
  • Budapest és a budapesti agglomerációhoz tartozó települések

Támogatás összege:

 • maximum 310 millió Ft
 • igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50 %-a, maximum 77,5 millió Ft.

Támogatás intenzitása:

Járási kategória Nem besorolt Kedvezményezett Fejlesztendő Komplex programmal fejlesztendő
Maximális
Támogatási Intenzitás
75% 85% 90% 95%

Benyújtási határidő:

A támogatási kérelmek benyújtására 2022. január 21-ig van lehetőség első körben, amelyek standard (pontozásos) kiválasztási eljárásrend alapján kerülnek elbírálásra.

 1. Önállóan támogatható tevékenységek:
 2. Kisebb kapacitású, egyedi szennyvízkezelő berendezések beszerzésének segítségével a tisztított szennyvíz felszíni vízbe vagy elszikkasztás után talajba vezetése;
 3. Nagyobb kapacitású, több lakóingatlant kiszolgáló, egyedi szennyvízkezelő berendezések beszerzése 50 lakosegyenértékig, a hozzá kapcsolódó gyűjtőhálózat kialakítása;
 4. Egyedi, zárt szennyvíztárolók létesítése, az azokból nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz meglévő szabad kapacitással és fogadó műtárggyal rendelkező művi szennyvíztisztító telepre szállítása;
 5. A vízügyi és vízvédelmi hatóság által a szennyvíztisztító telepre határozattal megállapított bírság, vagy szintén határozattal a szennyezéscsökkentési ütemtervben megfogalmazott kötelezés alapján, továbbá a befogadó jó állapotának elérése érdekében a már meglévő, üzemelő 2000 lakosegyenérték alatti biológiai szennyvíztisztító telepek tisztított szennyvizének utótisztítása természetközeli szennyvíztisztítási eljárással;
 6. Decentralizált szennyvízkezelés: gyűjtőrendszer és egyedi szennyvízkezelő berendezések a tisztított szennyvíz helyben tartásával, természetközeli tisztított szennyvízhasznosítással (pl. nyárfás öntözés), vagy utótisztításával, felszíni víz, vagy talaj befogadóval;
 7. Gyűjtőrendszer és elé kapcsolt biológiával rendelkező természetközeli szennyvíztisztító telep kiépítése a tisztított szennyvíz felszíni vízbe vezetésével, vagy helyben tartásával, illetve a tisztított szennyvíz részbeni vagy teljes hasznosításával.
 8. Tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítmény telepítése

II. Önállóan NEM támogatható tevékenységek:

Általános költségek és immateriális javak költségei (max.  5%)

ebből:

 • Közbeszerzés (max. 1%)
 • Mérnöki feladatok (műszaki ellenőr max. 1%)
 • Projektmenedzsment (max. 2,5%)
 • Könyvvizsgálat (max. 0,5%)
 • Tájékoztatás és nyilvánosságbiztosítás (max. 0,5%)

Ingatlan vásárlás (max. 2%)

Infrastruktúra-fejlesztés (max. 15%)

ebből:

 • Terület előkészítés (max. 2%)

Speciális előírások

 • Valamennyi támogatható tevékenység tekintetében elvárás, hogy a projekt keretében megvalósuló fejlesztés minimum 50 lakosegyenérték ellátását kell, hogy szolgálja.
 • Az adott fejlesztés lakosegyenértékét tekintve legalább 80%-ban lakóingatlanon kell, hogy megvalósuljon.

Fenntartási kötelezettség

 • a projekt pénzügyi befejezésétől számított 5 év.

Eddig benyújtott támogatási kérelmeink mind pozitív elbírálásban részesültek, köszönjük ezt közel 100 szakemberünknek. Cégünk minden nap szennyvízkezelés megvalósításán dolgozik, naponta járjuk a rögös utat, szerezzük a tapasztalatokat, nekünk ez a szakmánk.